Inga stora förändringar i antalet hatbrott det senaste året

Utgivningsdatum 2.11.2015 10.04
Nyhet

Antalet misstänkta hatbrott som ifjol kom till polisens kännedom var 1,3 procent färre än året innan. År 2014 registrerades 822 brottsanmälningar som har klassificerats som misstänkt hatbrott i Polisyrkeshögskolans undersökning. År 2013 uppgick antalet misstänkta hatbrott till 833 och motsvarande antal år 2012 var 732.

Liksom tidigare år har merparten av brottsanmälningarna 2014 innehållit rasistiska drag och den vanligaste brottsrubriceringen är misshandel.

Vid Polisyrkeshögskolan har man sedan 2008 i nuvarande omfattning följt upp antalet misstänkta hatbrott. Man för statistik över hatbrotten på basis av polisens riksomfattande brottsanmälningsuppgifter.

Antalet misstänkta rasistiska brott stabilt

Antalet misstänkta rasistiska brott minskade något jämfört med år 2013. År 2014 registrerade polisen 678 misstänkta rasistiska brott medan motsvarande antal 2013 var 710. Antalet misstänkta rasistiska brott har dock hållits relativt stabilt under åren 2008–2014.

Antalet misstänkta hatbrott på grund av funktionsnedsättning har mer än fördubblats jämfört med år 2013 då hatbrotten mot personer med funktionsnedsättning uppgick till 11 medan de uppgick till 29 ifjol.

Också antalet misstänkta hatbrott på grund av sexuell läggning har ökat jämfört med fjolåret. År 2014 begicks nio fler hatbrott på grund av sexuell läggning än året innan.

Det första mordet med hatmotiv

I utredningen om hatbrott 2014 framkom det första mordet med misstänkt hatmotiv. Gärningsmannen var en person som hör till en etnisk minoritet och offret en person ur majoritetsbefolkningen och det misstänkta hatmotivet var rasistiskt. Det första brottet mot liv med misstänkt hatmotiv kom till polisens kännedom 2012. Då var brottsrubriceringen dråp och det förelåg misstanke om hatbrott på grund av religion.

– Även om det är frågan om de första brotten mot liv med hatmotiv som kommit till polisens kännedom, kan man ännu inte prata om ett fenomen. Enstaka fall visar inte statistiskt att våldet har ökat eller blivit grövre i misstänkta hatbrott, påpekar forskare Tero Tihveräinen vid Polisyrkeshögskolan.

Årsrapporten om hatbrott 2014 finns som webbpublikation (på finska) på adressen www.polamk.fi/julkaisut.

Antalet misstänkta hatbrott och rasistiska brott 2010–2014
2010 2011 2012 2013 2014
Rasistiska brott 741 788 641 710 678
Övriga hatbrott 119 131 91 123 144
Sammanlagt 886 919 732 833 822

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor