Marko Laitinen utnämndes till rektor för Polamk

Utgivningsdatum 20.1.2022 15.34
Nyhet

Inrikesministeriet har utnämnt Marko Laitinen till tjänsteförhållandet som rektor för Polisyrkeshögskolan för tiden 24.1.2022‒31.7.2025 eller högst så länge som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Pedagogie doktor Marko Laitinen har varit förvaltningsdirektör vid Polamk sedan 2019. Åren 2008–2019 var han personalchef vid Polamk och åren 2006–2007 överkommissarie. 

Inrikesministeriets meddelande

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors