Ny utbildning för poliser om djurskyddsbrott – priset Årets djurskyddsgärning till Polisyrkeshögskolan

Utgivningsdatum 4.10.2023 10.30
Nyhet

I slutet av året ordnar Polisyrkeshögskolan för första gången en riksomfattande fortbildning i utredning av brott mot djur. Över 30 poliser från olika delar av Finland deltar i kursen. Även brottsutredare från Gränsbevakningsväsendet samt specialåklagare och tingsdomare från Åklagarmyndigheten deltar.

Kursen om utredningen av brott mot djur tar tag i ett aktuellt ämne: lagstiftningen om behandling av djur ändras när den nya lagen träder i kraft i början av 2024.

– Vi erbjuder utbildningsdeltagarna den senaste informationen om djurskyddslagstiftningen och om hur den nya lagen om djurvälfärd påverkar polisens verksamhet. Under kursen granskar man praktiska fall och lär sig att tillämpa teoretisk kunskap i polisens dagliga arbete för att utreda brott mot djur. Polisens arbetsuppgifter kan gälla djurskyddsbrott, naturskyddsbrott, jakt- och fiskebrott samt brott i anslutning till transport av djur, berättar kursansvariga överlärare Satu Rantaeskola vid Polisyrkeshögskolan och kriminalöverkommissarie Harri-Pekka Pohjolainen vid polisinrättningen i Östra Finland.

– I bakgrunden finns förutom lagändringen observationer från flera håll om att polisens kompetens måste utvecklas i anslutning till djurskyddet och utredningen av djurskyddsbrott. Grunden för den utbildning som nu ordnas är en pilotkurs som polisen i Östra Finland ordnade i fjol, vilken var mycket lyckad och fick bra respons. I planeringen av den riksomfattande utbildningen har vi också fått hjälp av SEY Finlands djurskyddsorganisation, säger utbildningschef Joni Tonteri vid Polisyrkeshögskolan.

Pris för utveckling av djurskyddsutbildning

Utveckling av utbildningen i anslutning till utredning av djurskyddsbrott gav Polisyrkeshögskolan priset Årets djurskyddsgärning, som beviljas av SEY Djurskyddet i Finland. Pristagaren offentliggjordes på Djurens dag den 4 oktober 2023.

Priset Årets djurskyddsgärning delas ut till en person eller organisation som genom sin verksamhet har lyft fram missförhållanden hos djur eller på ett betydande sätt främjat djurvälfärden. I motiveringen till priset konstateras att Polisyrkeshögskolan har gjort en korrigering efter att SEY:s utredning visade brister i polisens djurskyddskompetens.

– SEY anser att polisförvaltningens reaktion var ett utmärkt exempel på hur en myndighet vid behov snabbt och grundligt kan korrigera sin verksamhet. Jag vill varmt tacka Polisyrkeshögskolan för en omsorgsfull och välplanerad korrigering. Man har redan länge känt till att verkställandet av djurskyddslagen är bristfällig. Genom att öka polisens djurskyddskompetens kan man åtgärda en väsentlig brist, säger SEY:s verksamhetsledare, veterinär Kati White.

SEY Finlands djurskyddsorganisations nyhet om priset Årets djurskyddsgärning (på finska) 

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors