Nytt på webbplatsen: läs om Polamks forsknings- och utvecklingsprojekt

Utgivningsdatum 16.12.2015 13.32
Nyhet

Nytt på webbplatsen: läs om Polamks forsknings- och utvecklingsprojekt

Polamks webbplats har fått en ny avdelning med information om pågående studier och utvecklingsprojekt.

- Under avdelningen Polamks forskning och utveckling finns exempelvis information om projektens tidtabeller, finansiering, projektpartner och ansvariga. Dessutom samlas publikationer och annan extra information om projekten på sidorna, berättar forskningsdirektör Vesa Muttilainen .

Projektsidorna i sin helhet finns på finska och engelska. De svenskspråkiga projektsidorna bjuder på ett axplock av Polamks forsknings- och utvecklingsprojekt: där presenteras projekt som innefattar samarbete mellan de nordiska länderna.

Föreslå ett projekttema

Det går också bra att föreslå ett ämne till ett lärdomsprov, en studie eller ett utvecklingsprojekt.

- Idéerna utnyttjas vid valet av ämnen för lärdomsprov, beredningen av forsknings- och utvecklingsprojekt och planeringen av utbildningen. Även idékläckarens egen organisation kan dra nytta av projektets resultat, säger Jarmo Houtsonen , specialforskare med ansvar för utvecklingsprocessen.

» Föreslå ett projekttema

» Forsknings- och utvecklingsprojekt

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor