Påbörjandet av polis (YH)-utbildningen flyttas

Utgivningsdatum 27.9.2017 10.41
Nyhet

Polisyrkeshögskolan har bestämt att påbörjandet av polis (YH)-utbildningen kommer att flyttas fram till den 1 augusti 2018.

Polisyrkeshögskolan anordnar en kompletterande ansökningstid och urvalsprocess för att få tillräckligt studerande till den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen. Den kompletterande ansökningstiden är 16.11. - 28.12.2017 och urvalsprovets första skede är i februari 2018.

Den pågående urvalsprocessen kommer att slutföras enligt given tidtabell. Det vill säga att studerandena som valts till utbildningen från den pågående urvalsprocessen (ansökningstiden 26.4. - 6.6.2017) påbörjar sin utbildning den 1 augusti 2018.

Mer information : valinnat.polamk(at)poliisi.fi

» Ansökningsperioder och tidtabeller

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor