Polamk får nytt utbildningsprogram för strategisk ledning

Utgivningsdatum 28.8.2015 9.18
Nyhet

Polamk får nytt utbildningsprogram för strategisk ledning

Hösten 2015 startar Polisyrkeshögskolan ett nytt utbildningsprogram för strategisk ledning. Utbildningsprogrammet Executive MBA in Policing riktar sig till polisenheternas ledning på mellannivå och högre nivå.

- Helheten ger deltagarna ett övergripande perspektiv på polisens uppgifter i en alltmer komplicerad, internationell verksamhetsmiljö. Studierna behandlar bland annat strategiskt tänkande, samarbete med intressentgrupper och internationellt samarbete, EU:s lagtillsyns- och säkerhetspolitik samt ekonomi- och personalledning, berättar Polamks rektor Kimmo Himberg .

EMBA-utbildningen omfattar 80 studiepoäng och genomförs i samarbete med Tammerfors tekniska universitets kompletteringsutbildningscentrum Edutech. Man har också samarbete med Tammerfors universitet: utbildningsdeltagarna kan välja kurser ur Tammerfors universitets, Edutechs eller Polamks utbud av kompletteringsutbildning.

Det första utbildningsprogrammet börjar i november 2015 och varar fram till årsskiftet 2017 - 2018. 15 - 20 deltagare antas till studieprogrammet som endast är öppet för polisförvaltningens personal.

www.polamk.fi/sv/emba

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor