Polamk på läroanstaltsturné i Sydöstra Finland och Lappland

Utgivningsdatum 4.9.2023 12.00
Nyhet

I september och oktober tar sig Polisyrkeshögskolan till Sydöstra Finland och Lappland för att presentera polisyrket och polisstudierna på de lokala läroanstalterna.

Polisstuderande och Polamks personal kan träffas i Sydöstra Finland 5–7.9, då Polamk-folket besöker Villmanstrand, Kouvola och Kotka. Lapplandsturnén infaller 9–13.10, och då står Kittilä, Muonio, Enontekis och Kolari på tur.

– Under turnén når vi hundratals unga och väcker tanken på om polisyrket kan vara lämpligt för dem. Vi åker till Lappland och Sydöstra Finland, för vi hoppas på nya polisstuderande särskilt från dessa områden som efter sin yrkesexamen vill återvända till sina hemtrakter och arbeta som polis, berättar kommissarie Johanna Guessous.

– I fjol var vi på en motsvarande turné i Ivalo, Enare och Utsjoki i Fjäll-Lappland.

Läroanstaltsturnén lyfter också fram myndighetssamarbetet: Gränsbevakningsväsendet deltar i evenemangen i Sydöstra Finland, och i Lapplandsturnén deltar Tullen och Gränsbevakningsväsendet som presenterar sina egna studie- och karriärmöjligheter.

Enontekis Kittilä Kolari Kotka Kouvola Muonio Polisinrättningen i Lappland Polisinrättningen i Sydöstra Finland Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Vilmanstrand