Polamk utexaminerar första gruppen polis (högre YH)

Utgivningsdatum 4.12.2017 11.31
Nyhet

Polisyrkeshögskolan utexaminerar i december första gruppen polis (högre YH). De 11 poliserna som blir klara i december började studera i januari 2016.

Polisens högre yrkeshögskoleexamen fokuserar på ledningsfärdigheter och chefsuppgifter. Examen omfattar 120 studiepoäng. Examen polis (högre YH) ger behörighet för befäluppgifter, som kommissarie och överkommissarie.

Polisutbildningens examensstruktur förnyades år 2014. Grundutbildningen till polis ändrades till yrkeshögskolenivå och befälsutbildningen motsvarar högre yrkeshögskoleexamen.

» Ytterligare information om examen polis (högre YH)

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor