Polisens trafiksäkerhetspris till trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang

Utgivningsdatum 28.10.2015 12.11
Nyhet

Polisens trafiksäkerhetspris till trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang

Trafiksäkerhetsingenjör Jaakko Klang vid NTM-centralen i Egentliga Finland har tilldelats polisens trafiksäkerhetspris. Priset överräcktes den 28 oktober vid polisens trafiksäkerhetsseminarium på Polisyrkeshögskolan.

Priset delas ut för förtjänstfullt arbete till förmån för trafiksäkerheten.

- Jaakko Klang är serviceinriktad, samarbetsorienterad och har förmåga att fungera med olika grupper och det har gett honom en betydande roll i det regionala trafiksäkerhetssamarbetet. Han har varit mycket delaktig bland annat i utvecklingen och det praktiska förverkligandet av automatisk övervakning och har skapat förutsättningar för övervakning av den tunga trafiken, säger Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg , som är ordförande för prisnämnden.

Polisens trafiksäkerhetspris delades nu ut för fjärde gången. Tidigare har priset delats ut till kampanjen Punainen Liitu som genomfördes i Norra Österbotten, Helsingfors trafiksäkerhetsförening och trafikingenjör Markku Setälä .

Följ med seminariediskussionen på sociala medier

Polisens seminarium om trafiksäkerhet samlade i år omkring 60 experter på trafiksäkerhet från olika delar av landet.

- På seminariet diskuterar man aktuella ämnen gällande trafik, såsom säkerheten för den lätta trafiken. Huvudteman för seminariet är även körhälsa och övervakningsmodellen Road Policing , att i samband med normal trafikövervakning sträva efter att också avslöja annat än trafikbrott, berättar överkommissarie Matti Hänti från Polamk.

Trafiksäkerhetsseminariet har ordnats årligen i över tio års tid.

Följ med diskussionen vid seminariet på sociala medier under seminariedagarna 28. - 29.10: #liikenne2015

» Seminariets webbsidor (på finska)

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor