Polishundar har nya specialiseringsområden – sökning av elektroniska föremål testas

Utgivningsdatum 5.9.2022 14.38
Nyhet

Polisen i Finland har under ett par års tid testat använda specialhundar som söker sekret i brottsutredningen. Nu har utbildningen för specialhundar som söker sekret officiellt blivit ett av polishundarnas specialutbildningsområden. Härnäst testar polishundsinrättningen sökning av elektroniska föremål med polishundar.

Polishundsinrättningen utreder alltid nya specialutbildningsområden enligt fältets, det vill säga polisverksamhetens behov. Nu undersöker polishundsinrättningen om polishunden kan utbildas för att söka dolda telefoner, hårddiskar samt minneskort och minnesstickor.

– Hundar som specialiserats på att söka efter elektroniska föremål kan vara till hjälp i polisens brottsplatsundersökning. Vi har skaffat en hund som vi har lärt att söka efter elektroniska föremål i olika miljöer såsom bostäder, bilar och förråd, säger överkommissarie Pekka Kokkonen, chef för polishundsinrättningen.

– Under hösten fortsätter vi utbildningen av denna försökshund och förbereder en eventuell testperiod tillsammans med polisenheterna. Polisstyrelsen fattar beslut om pilotanvändning av hundar som söker elektroniska föremål under nästa år.

Specialhundar som söker sekret som hjälp vid utredning av sexual- och våldsbrott

Polisen i Finland har prövat att använda specialhundar som söker sekret i brottsutredningen i några år. Erfarenheterna har varit så goda att Polisstyrelsen har godkänt utbildningen av specialhundar som söker sekret som ett nytt specialutbildningsområde för polishundverksamheten. Polisen använder specialhundar som söker sekret även i bland annat Sverige och Danmark.

– Specialhunden som söker sekret är ett viktigt och effektivt utredningshjälpmedel i synnerhet vid utredning av sexual- och våldsbrott. Hundar kan hitta spermafläckar som polisen annars inte skulle hitta i fältförhållanden. Hittills har specialhundar som söker sekret använts i över 40 brottsplatsundersökningar i Finland. Polisen i Finland har nu sex specialhundar som söker sekret och två nya hundar utbildas, berättar Pekka Kokkonen.

I Finland finns det sammanlagt cirka 250 polishundar. En del av polishundarna är patrullhundar som är kombinationshundar. De utbildas i lydnad, användning av maktmedel, spårning, person-, sak- och brottsplatssök. Dessutom utbildas de i ett specialutbildningsområde, såsom att söka narkotika eller sprängämnen. En del av polishundarna är specialhundar som endast är verksamma inom sitt eget specialområde såsom att leta efter sprängämnen eller narkotika eller hjälpa till med att reda ut orsaken till eldsvåda. Polishundsinrättningen skaffar och äger alla polishundar i Finland.

Polishundsinrättningen i Tavastehus utgör en del av Polisyrkeshögskolan.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors