Poliisikoirakoulutus hero ruotsi

Polishundsutbildning

Polishundsinrättningen, som hör till Polisyrkeshögskolan, utbildar alla Finlands polishundsförare, som sedan skolar polishundarna. Årligen inleder 12 patrullhundförare och 2–4 specialhundförare studier.

Polishundsförare, liksom övriga poliser, genomför först grundutbildningen för polis på Polamk. Innan man kan söka till studierna för hundförare måste man efter grundutbildningen ha arbetat som polis minst två år. Det är positivt med arbetserfarenhet båda som ordningspolis och inom utredning.

En hundvalp tittar fram över ett trästängsel, i bakgrunden syns en polisbil.

Poliisikoirakoulutus sisältö ruotsi

Till polishundförare efter specialiseringsstudier

Polisinrättningarna väljer poliserna som skickas till hundförarutbildningen. Poliser som är intresserade av arbete som hundförare arbetar först som patrullman i hundpatrull, så att hen ska få en realistisk bild av arbetet som hundförare.

Innan antagande till utbildningen bedömer polishundsinrättningen den sökandes lämplighet för arbetet som polishundsförare.

En polis som specialiserar sig till hundförare genomför på Polamk specialiseringsstudierna för patrullhundförare, vilka ger behörighet för arbetet som polishundförare. Utbildningen tar två och ett halvt år. En del av studierna är närstudier vid polishundsinrättningen i Tavastehus.

Under utbildningen utför hundföraren och hunden uppförande- och uthållighetsprov för polishundar och prover inom olika delområden.

Läroplan för specialiseringsstudierna för patrullhundförare

Poliisikoirakoulutus seuraa meitä Facebookissa linkkilista ruotsi

Poliisikoiragalleria banneri ruotsi