Polishundsinrättningen 90 år – nya lokaler säkerställer verksamheten

Utgivningsdatum 18.8.2017 13.22
Nyhet

Polishunden är ett allt viktigare stöd och en specialist vid beredskapslägen i det dagliga polisarbetet. Framtiden för utbildningen av polishundar ser också ljus ut: projektet för byggandet av polishundsinrättningens nya verksamhetslokaler säkerställer utvecklingen av verksamheten.

Polishundsverksamheten har förändrats, utvecklats och internationaliserats, varvid polishundsinrättningens lokaler i Rinkelinmäki i Tavastehus från 1927 och de möjligheter som dessa erbjuder har föråldrats. I slutet av förra året fattades ett beslut om att polishundsinrättningen, som hör till Polisyrkeshögskolan, även i fortsättningen ska vara belägen på sin traditionella plats.

Våra nutida verksamhetsförutsättningar är nu säkerställda och utbildningen kan fortsätta och utvecklas när projektet för nya verksamhetslokaler har kommit i gång, konstaterar överkommissarie Pekka Kokkonen som är direktör för polishundsinrättningen.

Användningssätten för polishundar utvecklas internationellt

Hundarna används som stöd i polisarbetet och till hjälp för andra myndigheter över 11 000 gånger per år. Polishundarna får allt fler uppgifter och deras kunnande blir allt mer specialiserat: polishundarna söker efter försvunna personer, lik, narkotika, sprängämnen, brandfarliga vätskor, pass och pengar samt fungerar som maktmedel för poliserna. Under fjolåret räddades 16 försvunna personer med hjälp av polishundar i Finland.

Polishundsverksamheten har en mycket praktisk inriktning. Den tillför polisarbetet ett betydande mervärde, är kostnadseffektiv och uppskattad, berättar Kokkonen.

Polishundsinrättningen har ett omfattande samarbete med andra myndigheter och sammanslutningar som använder hundverksamheten. Internationellt deltar polishundsinrättningen i nätverk inom Norden och på EU-nivå för utveckling av kompetens och utbildningssamarbete samt nya användningssätt för polishundar.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor