Polismuseet tilldelas priset Årets museum 2022

Utgivningsdatum 20.5.2022 11.01 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 14.31
Nyhet

Polismuseet, som verkar i samband med Polamk, har vunnit tävlingen Årets museum 2022, som ordnades av Finlands museiförbund och Internationella museirådets finska kommitté.

Priset delas ut till ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har befrämjat museibranschens samhälleliga synlighet och genomslagskraft, och vars verksamhet inom museibranschen har fört fram nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar.

Polisyrkeshögskolan Tammerfors