Polisyrkeshögskolan förbereder sig på att fortsättningsvis stöda flyktingslussen

Utgivningsdatum 26.10.2015 13.01
Nyhet

Polisyrkeshögskolan förbereder sig på att fortsättningsvis stöda flyktingslussen

Polisyrkeshögskolan stöder fortsättningsvis verksamheten vid flyktingslussen i Torneå. En ny grupp har inlett sitt arbete i Torneå. Gruppen består av lärare i polistjänst och polisstuderande som snart är klara med sina studier. Hittills har sammanlagt mer än 80 personer från Polisyrkeshögskolan åkt till Torneå på arbetskommendering.

Polisyrkeshögskolans beredskapsgrupp har i uppdrag att delta i alla uppgifter som rör mottagandet av asylansökningar vid flyktingslussen, det vill säga mottagande av ansökningar, registrering och asylförhör. Gruppen har också beredskap att stöda den lokala fältverksamheten.

- Verksamhetsmodellen är att skicka en grupp som består av anställda och studerande till Torneå för en arbetsperiod på två veckor åt gången. Modellen har visat sig vara lyckad och vi har fått mycket positiv feedback från flyktingslussen beträffande studerandenas och personalens arbete, konstaterar Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg .

Polisyrkeshögskolan har kommit överens med Polisstyrelsen om att upprätthålla beredskapsgruppsverksamheten fram till årsskiftet.

- Polisyrkeshögskolan förbereder sig på att hålla en beredskapsgrupp tillgänglig även efter årsskiftet. En långtidsplan utarbetas som bäst.

Fortbildningstillfällen ställs in och ny utbildning ordnas

Fortbildningen som enligt planerna skulle börja vid Polisyrkeshögskolan på hösten har reducerats rejält. En stor del av de ungefär 200 fortbildningstillfällena har ställts in eftersom polisenheterna inriktar sina personalresurser på kärnverksamheten, till exempel på asylutredning.

Situationen beträffande asylsökandena sysselsätter polisen och leder också till nya utbildningsbehov: i november ordnar Polisyrkeshögskolan den första utbildningen för asylutredare som ger deltagarna beredskap att i stor omfattning utföra uppgifter som rör asylutredning. Till utbildningen väntas bland annat pensionerade poliser som återgår till arbetet.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor