Polisyrkeshögskolan ordnar kurser i säkerhet även för företag och intressegrupper

Utgivningsdatum 11.9.2015 13.31
Nyhet

Hur klarar man av hotfulla och farliga situationer i kundservicearbetet? Får läraren använda maktmedel i klassrummet? Hur kan körskickligheten utvecklas på en halkbana?

Polisyrkeshögskolan ordnar olika kurser i säkerhet för företag och andra aktörer.

- Ingen utbildning eller kurs som gäller säkerhet är främmande för oss. Ämnet för kursen kan vara till exempel hur man bemöter en svår och hotfull kund, trafiksäkerhet eller säkerhetsledningen, berättar Timo Rajala , direktör för den avgiftsbelagda serviceverksamheten vid Polisyrkeshögskolan.

- Vi ordnar kurser alltefter behov. Ibland är det bästa sättet en massföreläsning i ett auditorium, ibland är personlig coaching det effektivaste alternativet med tanke på inlärningen.

Nya partnerskap

Avgiftsbelagd serviceverksamhet är ingenting nytt för Polisyrkeshögskolan, men omstruktureringen av polisförvaltningen framhävde i större grad än tidigare behovet av att söka andra finansieringskällor för verksamheten vid sidan om statsbudgeten.

- Många intressegrupper utanför polisförvaltningen, till exempel Räddningsinstitutet och Nödcentralsverket, är våra kunder sedan länge. Vi har också lång erfarenhet till exempel av att utbilda parkeringsinspektörer. Nu spanar vi efter nya partnerskap.

I höst ordnas bland annat kursen Oikeustiedettä opetustoimeen (Juridik i undervisningsväsendet) som är riktad till rektorer och lärare samt en finsk skrivarkurs som hålls av lärarna inom polisens kommunikation.

På adressen polamk.fi/tilauskoulutukset finns information om kursutbudet, arbetshälsoevenemang och kurser som är skräddarsydda efter kundens behov ( dessa sidor endast på finska ). Undervisningen ordnas i huvudsak på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, men även på andra håll i Finland.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor