Polisyrkeshögskolans kvalitetssystem utvärderas internationellt

Utgivningsdatum 6.11.2017 12.57
Nyhet

Polisyrkeshögskolans kvalitetssystem utvärderas 7–9.11.2017. En auditeringsgrupp från Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU kommer då att intervjua cirka 120 personer bland högskolans personal, studerande och intressentgrupper.

– Den internationella auditeringen medför en omfattande utvärdering av Polamks kvalitetskontroll som lyfter fram styrkor och utvecklingsmål. Auditeringen är ett av kvalitetssystemets viktigaste förfaranden, säger Polisyrkeshögskolans rektor Kimmo Himberg .

Auditeringsgruppen leds av John Taylor , professor vid universitetet i Lancaster i Storbritannien. Gruppens andra medlemmar är Jorunn Lindholt , äldre rådgivare vid polisuniversitet i Norge, Kristiina Erkkilä , utvecklingschef vid Esbo stad, Jaana Ignatius , gruppens vice ordförande och verksamhetsledare vid FUAS samt Rok Primožič , gruppens studentrepresentant och studerande vid universitetet i Ljubljana i Slovenien. Auditeringschef Hilla Aurén vid NCU fungerar som projektchef för auditeringen.

Polisyrkeshögskolan godkändes i föregående auditering år 2011. Utvärderingen omfattade då rekommendationer för att utveckla bl.a. utnyttjandet av informationen som produceras av kvalitetssystemet, ett närmare samarbete mellan utbildning och forskning samt bättre möjligheter för allmänheten att använda informationen i kvalitetssystemet.

– Utvecklingsrekommendationerna har starkt påverkat utvecklingen av kvalitetskontrollen. Den synligaste förändringen är att verksamhetshandboken lades upp på Polamks webbplats sommaren 2017. Detta har gjort Polamks kvalitetskontroll mer genomskådlig och förbättrat kommunikationen till olika målgrupper, berättar kvalitetschef Marika Puputti .

Nationella centret för utbildningsutvärdering publicerar resultatet från auditeringen under våren 2018. Centret utarbetar en offentlig rapport om auditeringsresultatet och publicerar rapporten på sin webbplats.

Bakgrund:

Auditeringshandbok för högskolornas kvalitetssystem för åren 2015-2018: https://karvi.fi/sv/publication/auditeringshandbok-hogskolornas-kvalitetssystem-aren-2015-2018/

Pekkarinen, Eero … [et al.] (2012) Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Helsingfors: Rådet för utvärdering av högskolorna. http://karvi.fi/app/uploads/2014/09/KKA_0212.pdf

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor