Urvalsprov för finskspråkig polis (YH) -examen på Polamk

Utgivningsdatum 12.8.2021 9.00 | Publicerad på svenska 12.8.2021 kl. 9.01
Nyhet

Psykologiska test, att skriva en essä, löpa 1 500 meter, styrke- och koordinationsprov – vi testar de sökande på många olika sätt i Polamks urvalsprov.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkig polis (YH) -examen ordnas 12.–13.8. och 16.–20.8. vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Cirka 800 sökande från ansökningsperioden i februari–mars har anmält sig till provet.

– Vi beaktar naturligtvis coronavirussituationen i urvalsprovsarrangemanget så att vi kan ordna proven så säkert som möjligt. Under hela coronatiden har vi delat in de sökande i mindre grupper än vanligt i urvalsproven och därför ordnat flera provdagar, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

– Vi tillhandahåller de sökande ansiktsmasker under provtillfället och uppmanar dem att beakta säkerhetsavstånden, tvätta händerna och att använda handdesinfektionsmedel. Om man är sjuk eller har blivit exponerad för coronaviruset får man naturligtvis inte delta i urvalsprovet. 

Lämplighetsbedömningarna ger flest poäng

Urvalsprovets första skede omfattar ett fysisk test, ett skriftligt prov och psykologiska tester. Urvalsprovets totala längd på provdagen är nästan tio timmar.

De sökande som klarat sig bäst i det första skedet går vidare till provets andra skede, som är i månadsskiftet september–oktober 2021. I det andra skedet gör sökandena en individuell uppgift och en uppgift i grupp, deltar i en intervju samt genomgår tester som kompletterar lämplighetsbedömningen.

I urvalsprovet ger lämplighetsbedömningen flest poäng, sammanlagt 50 procent av det totala poängantalet. Det skriftliga provet omfattar 30 procent av det totala poängantalet medan det fysiska testet utgör 20 procent.

I urvalsprocessen ingår även en hälsoundersökning, ett narkotikatest, en säkerhetsutredning genomförd av Skyddspolisen och intygande av simkunnighet.

De sökande som blir antagna inleder sina polisstudier i januari 2022.

Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. Den nyaste utbildningsgruppen inledde sina studier i början av augusti 2021. Nästa ansökningsperiod till den svenskspråkiga utbildningen inleds enligt den preliminära planen 2022 och utbildningen inleds i början av 2023.

Information till sökande på webben

All information om urvalsprovet har samlats på adressen polamk.fi/sv/urvalsprov. Där hittar du bland annat urvalsprovsboken, anvisningar och bedömningsgrunder, videor om det fysiska testet och exempel på uppgifter ur det skriftliga provet.

Bekanta dig med avsnittet Urvalsprov på vår webbplats

Mer information om antagningen av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors