Urvalsprov för finskspråkig polis (YH)-examen på Polamk

Utgivningsdatum 2.11.2015 8.22
Nyhet

Psykologiska test, koordinationsprov, att skriva en resumé och en essä, löpa 1 500 meter, bära en docka på 80 kilogram - i Polamks urvalsprov testas de sökande på många olika sätt.

Första skedet i urvalsprovet för finskspråkig polis (YH)-examen ordnas den 2 - 6 november på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. I provet deltar cirka 670 sökande från höstens ansökningsperiod.

Till första skedet av urvalsprovet hör ett konditionsprov och ett skriftligt prov, bestående av en essä och en resumé. De sökande deltar under provdagen också i psykologiska test, av vilka resten utförs i urvalsprovets andra skede. Sökanden kan räkna med att provdagen varar i sammanlagt cirka nio timmar.

Urvalsprovets andra skede i januari

De sökande som bäst genomfört det första skedet går vidare till provets andra skede, som ordnas i januari 2016. I det andra skedet genomför sökandena en individuell uppgift och en gruppuppgift samt deltar i en intervju och i tester som kompletterar den psykologiska bedömningen. Dessutom hör det till urvalsprocessen en hälsoundersökning, ett narkotikatest och en säkerhetsutredning av Skyddspolisen.

Från höstens ansökningsperiod antas studerande till den finskspråkiga utbildningen som börjar i april 2016.

Informationen om urvalsprovet har samlats på adressen www.polamk.fi/sv/yh/ansokan_och_urval/urvalsprov . Där finns bland annat läsmaterial för urvalsprovet, exempel på uppgifter i det skriftliga provet och videor om konditionsprovet.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor