Urvalsprovens första skede flyttas till april

25.2.2021 16.25 | Publicerad på svenska 1.3.2021 kl. 15.59

Det första skedet av urvalsproven för utbildningen Polis (YH) flyttas på grund av coronavirussituationen och de strängare begränsningar som regeringen rekommenderar.

Proven hålls enligt den preliminära planen i mitten av april. Det var meningen att urvalsproven skulle ordnas 1–5.3 och 8–9.3.

De sökande informeras om tidtabellen och andra eventuella ändringar per e-post och via webbansökningstjänsten. Information om de nya datumen kommer dock först efter att coronarestriktionerna avslutats i slutet av mars. Vi uppdaterar också ändringarna på vår webbplats polamk.fi.
 

Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
antagning av studerande
polishögskolor