Navigeringsmeny

Hakujaksot ja aikataulut sisältö ruotsi

Ansökningsperioder och tidtabeller

Den svenskspråkiga polis (YH) -utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökningsperiod. Till den finskspråkiga utbildningen ordnas det fyra ansökningsperioder varje år.

Observera att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma.

Alla datumen är preliminära. De kan ändras även under ansökningsprocessen. 

Ansökningstiden börjar på ansökningsperiodens första dag klockan 10.00 och går ut den sista ansökningsdagen klockan 16.15.

För urvalsprovets första och andra del samt för hälsoundersökningen har det reserverats flera dagar. För enskilda sökanden räcker dessa delar en dag: fastän flera olika dagar skulle ha reserverats för urvalsproven deltar du en dag i den första delen, en annan dag i den andra delen och en dag i hälsoundersökningen.

Följ sökandetjänsten i webbansökan

Du får anvisningar och tidtabeller gällande ansökningsprocessen genom sökandetjänsten i webbansökan (haku.polamk.fi). Det ligger på ditt ansvar att följa med hur ansökningsprocessen framskrider i sökandetjänsten. 

Vi skickar kallelser till urvalsprovets olika delar samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet till sökandetjänsten. Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet på förhand enligt anvisningarna i kallelsen. Du får anmälningslänken i kallelsen. Länken är öppen endast under tiden som anges i kallelsen. 

När du villkorligt har valts till polisutbildningen bokar du själv en tid till hälsoundersökning. Mer detaljerade anvisningar får du med det villkorliga antagningsbeslutet.

Du får meddelande om nya meddelanden i sökandetjänsten som automatiskt e-postmeddelande. Observera ändå att e-postmeddelandet kan hamna i skräpposten. Vi skickar e-postmeddelanden till den adress som du har angett i ansökningsblanketten.

Bekanta dig också med sidan Antagningsbeslut

Ansökningsperiod till den svenskspråkiga utbildningen 1.12.2021‒13.1.2022:

  • Brev om godkännande till urvalsprovet skickas: 20.1.2022
  • Anmälan till urvalsprovet senast: 31.1.2022 senast 16.15 (länk till anmälan i brevet om godkännande till urvalsprovet i sökandetjänsten i webbansökan)
  • Kallelse till urvalsprovet för dem som anmält sig inom utsatt tid: 2.2.2022
  • Urvalsprov, del 1: 22.–23.2.2022
  • Urvalsprov, del 2: 26.–28.4.2022
  • Villkorligt antagningsbeslut: 19.5.2022
  • Hälsoundersökning: 20.5.–23.6.2022
  • Antagningsbeslut: 3.8.2022
  • Studieplatsen måste tas emot senast: 17.8.2022
  • Utbildningen börjar: januari 2023

Alla datumen är preliminära. De kan ändras även under ansökningsprocessen.
Vi informerar om ändringar i tidtabellerna för de sökande i första hand via sökandetjänsten i webbansökan och per e-post. Informationen via sökandetjänsten eller per e-post är alltså den aktuellaste.

En eventuell andra ansökan

Om studieplatserna inte fylls under ansökningsperioden 1.12.2021–13.1.2022, ordnar vi en andra ansökningsperiod till samma utbildning som börjar i januari 2023. Denna eventuella andra ansökningsperiod börjar den 3 maj och slutar den 6 juni 2022. Urvalsprovets första del ordnas 22.–23.8.2022. Vi meddelar om en eventuell andra ansökningsperiod senast i mars 2022. Du kan söka till den svenskspråkiga utbildningen både i den första och den andra ansökan.

Hakujaksot ja aikataulut linkkilista oikea palsta ruotsi

Hakujaksot ja aikataulut ruotsinkielinen hakujakso oikea palsta ruotsi

Ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen

Du hittar ansökningstidtabeller för den finskspråkiga polisutbildningen på våra finskspråkiga sidor.

Observera att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma.

Ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen (på finska) 

Hakijapalveluun banneri ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301