Navigeringsmeny

Hakujaksot ja aikataulut sisältö ruotsi

Ansökningsperioder och tidtabeller

Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Till den finskspråkiga utbildningen ordnas det fyra ansökningsperioder varje år.

Observera att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma.

Alla datumen är preliminära. De kan ändras även under ansöknings­processen.

Ansökningstiden börjar på ansökningsperiodens första dag klockan 10.00 och går ut den sista ansökningsdagen klockan 16.15.

För urvalsprovets första och andra del samt för hälsoundersökningen har det reserverats flera dagar. För enskilda sökanden räcker dessa delar en dag: fastän flera olika dagar skulle ha reserverats för urvalsproven deltar du en dag i den första delen, en annan dag i den andra delen och en dag i hälsoundersökningen.

Följ sökandetjänsten i webbansökan

Du får anvisningar och tidtabeller gällande ansökningsprocessen genom sökandetjänsten i webbansökan (haku.polamk.fi). Det ligger på ditt ansvar att följa med hur ansökningsprocessen framskrider i sökandetjänsten. Vi skickar kallelser till urvalsprovets olika delar samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet till sökande­tjänsten.

De sökande behöver inte anmäla sig till urvalsprovet. Om du inte kan delta i urvalsprovet, meddela om annulleringen till Polamks antagning av studerande. Under ansöknings­perioden kan du ändra uppgifterna i din ansökan eller annullera din ansökan i webb­ansöknings­tjänsten (haku.polamk.fi). När ansökningsperioden är slut ska du meddela om annulleringen per e-post till Polamks antagning av studerande ([email protected]).

När du villkorligt har valts till polisutbildningen bokar du själv en tid till hälsoundersökning. Mer detaljerade anvisningar får du med det villkorliga antagningsbeslutet.

Du får meddelande om nya meddelanden i sökandetjänsten som automatiskt e-postmeddelande. Observera ändå att e-postmeddelandet kan hamna i skräpposten. Vi skickar e-postmeddelanden till den adress som du har angett i ansökningsblanketten.

Bekanta dig också med sidan Antagningsbeslut

Ansökningsperiod 15.1–26.2.2024 till den svenskspråkiga utbildningen:

 • Brev om godkännande till urvalsprovet och kallelse till urvalsprovet: 27.2.2024
 • Urvalsprov, del 1: 6.3.2024
 • Kallelse till urvalsprovets andra del: 27.3.2024
 • Urvalsprov, del 2: 18.4.2024
 • Villkorligt antagningsbeslut: 24.4.2024
 • Hälsoundersökning: 25.4–17.5.2024
 • Antagningsbeslut: 6.6.2024
 • Studieplatsen måste tas emot senast: 20.6.2024
 • Utbildningen börjar: 5.8.2024

Se även: Andra ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen

Ansökningsperiod 16.5–14.8.2023 till den svenskspråkiga utbildningen:

 • Brev om godkännande till urvalsprovet och kallelse till urvalsprovet: 22.8.2023
 • Urvalsprov, del 1: 26.9.2023
 • Kallelse till urvalsprovets andra del: 19.10.2023
 • Urvalsprov, del 2: 14–15.11.2023
 • Villkorligt antagningsbeslut: 1.12.2023
 • Hälsoundersökning: 1.12.2023–15.1.2024
 • Antagningsbeslut: 1.2.2024
 • Studieplatsen måste tas emot senast: 22.2.2024
 • Utbildningen börjar: 5.8.2024

Alla datumen är preliminära. De kan ändras även under ansöknings­processen. Vi informerar om ändringar i tidtabellerna för de sökande i första hand via sökandetjänsten i webbansökan och per e-post. Informationen via sökandetjänsten eller per e-post är alltså den aktuellaste.

Hakijapalveluun banneri ruotsi

Hakujaksot ja aikataulut ruotsinkielinen hakujakso oikea palsta ruotsi

Ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen

Du hittar ansökningstidtabeller för den finskspråkiga polisutbildningen på våra finskspråkiga sidor.

Observera att du inte kan söka till den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samtidigt, om startdatumet är det samma.

Ansökningsperioder till den finskspråkiga utbildningen (på finska) 

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301