Utredning: Inrikesministeriets gemensamma säkerhetsutbildning skulle inte löna sig

Utgivningsdatum 30.12.2015 9.51
Nyhet

Utredning: Inrikesministeriets gemensamma säkerhetsutbildning skulle inte löna sig

Att sammanslå Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet, Gräns- och sjöbevakningsskolan och Krishanteringscentret skulle inte ge kostnadsbesparingar eller bättre kvalitet på kort sikt. Förutsättningarna för en modell med en läroinrättning utreddes i ett projekt som finansierades av inrikesministeriet.

I Polisyrkeshögskolan har publicerats en utredning om huruvida det skulle löna sig att samla inrikesministeriets utbildande institutioners uppgifter eller att dela upp dem på ett nytt sätt. Till förvaltningsområdet hör Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet och Gräns- och sjöbevakningsskolan. Dessutom har Krishanteringscentret sin egen utbildningsuppgift.

Enligt utredningen skulle en sammanslagning inte ge kostnadsbesparingar eller bättre kvalitet på kort sikt. De nuvarande läroinrättningarnas utbildningar siktar på olika omfattande examina och befogenheter på olika examensnivåer och som grund för studierna har var och en sin egen stadiga utgångspunkt i arbetslivet.

– Modellen med en läroinrättning skulle kunna fungera om all utbildning som leder till examen hade samma utgångspunkt, skedde på samma villkor och var samlad till samma fysiska plats. Detta skulle dock öka utbildningskostnaderna och kräva stora investeringar, konstaterar forskare Joanna Kalalahti vid Polisyrkeshögskolan.

Målet ska vara en enhetligare utbildningsstruktur

Tanken om en nationell "säkerhetsakademi" har tagits fram i olika sammanhang, men en övergripande bedömning av ärendet har inte gjorts tidigare. I den nu publicerade utredningen jämfördes de nuvarande läroinrättningarnas studieplaner och profiler. Dessutom granskades modellen med en läroinrättning i Estland och lösningarna i de regionalt verkande yrkeshögskolorna i Finland.

– Även om vi inte fann förutsättningar för en sammanslagning i en nära framtid, dryftar vi dock i rapporten också olika sätt att avancera mot en läroinrättning i säkerhetsbranschen, säger Joanna Kalalahti.

Enligt specialforskare Vesa Huotari skulle en gemensam framtid kräva ett nytt synsätt på den inre säkerheten.

– Förutsättningen för en enhetligare utbildningsstruktur skulle vara ett synsätt på den inre säkerheten där de olika funktionerna förenas. Genom det skulle varje läroanstalt finna sin egen betydelse. Jag tycker att det inte för tillfället finns en dylik gemensam uppfattning, säger specialforskare Huotari.

Forskningsrapporten står att läsa på Polisyrkeshögskolans webbplats www.polamk.fi/julkaisut (på finska).

Du kan söka bland projekten här: Polamks forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor