Utredningen Polisutbildningens tillstånd har färdigställts

Utgivningsdatum 1.3.2024 9.00
Nyhet

Polisutbildningen ger de färdigheter som behövs i arbetslivet och de som genomgått utbildningen trivs länge i sina yrkeskarriärer. Det finns utrymme för förbättringar till exempel i den belastande urvalsprocessen för YH-examen, enligt utredningen Polisutbildningens tillstånd som publicerades den 29.2.2024.

Läs mer om utredningen i nyheten från Polisstyrelsen

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors