Vill du bli polis? Sök till den svenskspråkiga polisutbildningen nu!

Utgivningsdatum 15.1.2024 10.00
Nyhet

Skulle du bli en bra brottsutredare eller är du intresserad av polisarbete på fältet vid alarmuppdrag? Vill du ha ett mångsidigt och meningsfullt yrke där du kan specialisera dig och avancera i karriären? Polisutbildningen ger färdigheter för många slags karriärvägar!

Polisyrkeshögskolan (Polamk) söker nya studeranden till den svenskspråkiga polisutbildningen som börjar i augusti 2024. Ansökningstiden till polis (YH)-examen är 15.1–26.2.2024.

Alla poliser i Finland utbildar sig vid Polamk i Tammerfors. Det tar cirka tre år att avlägga grundutbildningen, det vill säga polis (YH)-examen.

– Polisstudierna omfattar till exempel brottsutredning, användning av maktmedel, psykologi, straffrätt, språk, fordonsteknik och datasystem. I utbildningen ingår klassundervisning, webbstudier och många olika praktiska övningar. I studierna ingår också cirka ett års avlönad praktik vid en polisinrättning, berättar chefen för studietjänsterna, kommissarie Johanna Guessous.

De som utexamineras från Polamk har många olika karriärvägar att välja mellan. Nyutexaminerade poliser arbetar i allmänhet med grundläggande uppgifter inom övervaknings- och alarmverksamhet eller brottsutredning. Efter att ha samlat arbetserfarenhet kan man specialisera sig inom områden som till exempel utredning av cyberbrott eller ekonomiska brott, polishundförare, uppgifter inom tillståndsförvaltningen eller motorcykelpolis. Det är också möjligt att avancera till chefspositioner under karriären.

– Möjliga karriärvägar är många och olika polisuppgifter kräver olika slags människor. Gemensamt för alla uppgifter inom polisen är att de ger möjlighet att göra meningsfullt och samhällsvärdefullt arbete för Finlands inre säkerhet. Kanske du är en av oss i framtiden?

Kompletterande ansökan för de som inleder sina studier i augusti

Polamk deltar inte i den gemensamma ansökan, utan det finns egna ansökningstider och ett eget ansökningssystem för polisutbildningen. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga utbildningen inleds med ett och ett halvt års mellanrum och till den söker man separat. Den finsk- och svenskspråkiga utbildningen följer samma läroplan.

Ansökningen till den svenskspråkiga utbildningen som nu ordnas är en kompletterande ansökan till den utbildning som börjar i augusti.

– Förra sommaren ordnade vi den första ansökan till samma startgrupp och då var antalet sökande 114. För att få en fullständig grupp erbjuder vi en ny möjlighet att ansöka. Om du alltså vill studera till polis på svenska är det nu dags att söka! I augusti 2024 börjar en klass med högst 25 studerande på den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen, säger överkommissarie Christian Romberg, koordinator för den svenskspråkiga utbildningen vid Polamk.

Om du sökte till den svenskspråkiga utbildningen redan på sommaren kan du ansöka på nytt under den ansökningsperiod som börjar nu.

Det första skedet av urvalsprovet till den svenskspråkiga utbildningen ordnas den 6 mars 2024. Alla sökande som uppfyller ansökningskraven får en kallelse till urvalsprovet.

– Vi testar de sökande mångsidigt i urvalsprovet. Provet inleds med ett fysiskt test för alla sökande och dessutom ordnas ett skriftligt prov och psykologiska tester under dagen. Provdagen tar sammanlagt cirka tio timmar, berättar Christian Romberg.

Mer information för sökande på vår webbplats

Information om polisutbildningen och ansökningsprocessen finns sammanställd på vår webbplats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du bekanta dig med till exempel ansökningskraven och urvalsprovet. På webbplatsen hittar du också urvalsprovsboken och exempel på uppgifter i det skriftliga provet samt videor från det fysiska testet.

Mer information om ansökan och antagning av studerande: [email protected]

Ansökningsperioder och tidtabeller

Vanliga frågor

Läs spalten Polisstuderande bloggar

Följ Polamk i sociala medier

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors