ARICA: Assessing Risk Indicators of Child Sexual Abuse sisältö sv

ARICA: Assessing Risk Indicators of Child Sexual Abuse

ARICA-projektet utvecklar teknik som förbättrar brottsbekämpande myndigheters beredskap att undersöka spridningen av material som skildrar sexuellt våld mot barn på det mörka nätet. Verktyget utvecklas i ett samarbete mellan psykologer, kriminologer och forensiska lingvister samt genom att utnyttja artificiell intelligens och maskininlärning. Den utvecklade tekniken kommer att vara gratis för alla europeiska brottsbekämpande myndigheter när projektet är avslutat. 

Längd: januari 2023 – december 2024

Projektpartners: European Research Services, Johannes-Gutenberg-University Mainz, Medical School Berlin, Ministere de l’Interieur, France, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement, Police Academy of the Czech Republic in Prague, Polish Platform for Homeland Security, Rigr.AI, Inrikesministeriet, Time.lex

Finansiering: Europeiska kommissionens ISF-P-program. Den totala budgeten är cirka 2 miljoner euro, varav Polamks andel är cirka 270 000 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: Projektplanerare Johanna Argillander och specialsakkunnig Salla Huikuri vid Inrikesministeriet. Argillanders e-post har formen [email protected] och Huikuris [email protected].

Euroopan unionin osarahoittama logo sv

Medfinansieras av Europeiska unionen logo.

ARICA linkkilista oikea palsta sv