Käynnissä olevat projektit sisältö ennen listaa sv

Pågående projekt

På dessa sidor kan du läsa mer om Polamks pågående forsknings- och utvecklingsprojekt, som har gjorts i samarbete med andra nordiska länder. På sidan finns det dessutom projekt som har utförts helt eller delvis på svenska.

Projektsidan flyttas till arkivet när projektet är avslutat.