Navigeringsmeny

Ura poliisina sisältö ruotsi

Som polis har du många karriärmöjligheter

Arbetet inom polisen erbjuder ett flertal möjligheter till olika uppdrag. När du har förvärvat arbetserfarenhet kan du specialisera dig och avancera i karriären – ett yrke, hundratals karriärmöjligheter!

Grundutbildningen för poliser, examen polis (YH), ger behörighet för äldre konstapels befattning. Nyutexaminerade poliser arbetar vanligtvis i grundläggande uppdrag inom övervaknings- och alarmverksamhet eller brottsbekämpning. Personer som avlagt polisexamen kan söka lediga tjänster såväl vid polisinrättningar som andra enheter, exempelvis vid Centralkriminalpolisen eller Skyddspolisen.

En bit av polisens emblem med ett lejon med svärd.

Chefspost eller specialuppdrag?

Varje polis samtalar med sin chef om sina karriärönskemål. Efter grundutbildning och arbetserfarenhet inom polisen kan du söka dig till påbyggnadsutbildning och fortbildning av olika slag:

Chefs- och ledarskapsutbildning

  • Specialiseringsstudier för polisunderbefäl ger behörighet för chefsuppdrag på arbetsledningsnivå, exempelvis som överkonstapel
  • Polis (högre YH): behörighet för chefsuppdrag på befälsnivå till exempel som kommissarie eller överkommissarie

Fortbildning

  • Yrkesinriktade specialiseringsstudier och annan fortbildning som exempelvis leder till behörighet som motorcykelpolis, båtpolis, hundförare eller brottsplatsutredare

 

Ura poliisina töissä poliisissa infolaatikko ruotsi

Arbete inom polisen

Vill du veta hur det är att arbeta inom polisen? På polisens webbplats i avsnittet Jobba hos oss har man samlat till exempel karriärberättelser samt information om internationella karriärmöjligheter och lediga arbetsplatser.

Ta även del av Polisyrkeshögskolans urvalsprovsbok som innehåller exempel på olika slags uppdrag inom polisen.

Avsnittet Jobba hos oss på webbplatsen poliisi.fi

Urvalsprovsboken