Haku ja valinta hero ruotsi

Ansökning och urval

Vem kan söka till polisutbildningen? Hurudant är Polisyrkeshögskolans urvalsprov? När kan man söka till utbildningen? 

Bekanta dig i detta avsnitt med ansökning och antagning till Polamk! Bläddra i urvalsprovsboken, se videor på det fysiska testet och red ut vad lämplighetsbedömningen omfattar.

Den svenskspråkiga utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum.

Bli polis − skapa trygghet -logo.

Haku ja valinta sisältö otsikko ruotsi

Steg mot Polisyrkeshögskolan

Haku ja valinta prosessikaavio ruotsi

 1. Skaffa dig grundläggande kunskaper

  Läs på vår webbsida om ansökningskraven och annat grundläggande. Följ Polisyrkeshögskolan på sociala medier (uppdateras främst på finska):

  Instagram: @Poliisiammattikorkeakoulu

  Facebook: @Poliisiammattikorkeakoulu

  YouTube: Poliisitube (Poliisiksi)

  Twitter: @Polamk

  LinkedIn: Poliisiammattikorkeakoulu – Police University College

 2. Bestäm tidtabellen

  Observera att Polisyrkeshögskolan inte är med i den gemensamma ansökan. Välj en lämplig ansökningsperiod för dig och kontrollera tidtabellen. Den svenskspråkiga utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum.

 3. Gör upp en plan

  Tänk ut hur du ska förbereda dig inför urvalsprovet och följ planen. Det bästa receptet på framgång är en kombination av träning, vila och avslappning. Förbered dig väl och kom till urvalsprovet som dig själv.

  På våra webbsidor hittar du till exempel urvalsprovsboken och videor på det fysiska testet.

 4. Fyll i ansökningsblanketten

  Gå till webbansökan och fyll i ansökningsblanketten. Bekanta dig med modellblanketten nedan innan du loggar in, så vet du på förhand vilka frågor som ställs i ansökningsblanketten. 

  Modellblanketten (på finska, kommer senare på svenska)

 5. Följ meddelandena i sökandetjänsten

  Vi skickar kallelser till urvalsprovets olika delar samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet till sökandetjänsten. Följ meddelandena från sökandetjänsten under hela ansökningsprocessen.

  Kom ihåg att anmäla dig till urvalsprovet på förhand enligt anvisningarna i kallelsen.

Haku ja valinta hakupolku video ruotsi

Är du polismaterial? Fem steg mot Polamk

Om videon inte öppnas kan du söka den i Poliisiksi-delen i Poliisitube.

Till Poliisitube

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301