Länkstig

Bloggar

Bloggar

En typisk dag på Polisyrkeshögskolan

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Publiceringsdatum 2.12.2016 11.19 Blogg

Hej igen alla läsare!

December månaden börjar och snart är det jul. Detta innebär också att den andra periodens tentamensveckor närmar sig. Detta leder i sin tur att kvällarna fylls med tent läsning, studiecirklar men också som paus från läsandet ett och annat pass på gymmet. I detta inlägg så tänkte vi berätta lite om hur en typisk dag här på skolan ser ut. Vi är medvetna om att en typisk dag inom polisyrket egentligen inte existerar eftersom det är ett så varierande yrke, likaså finns ingen typisk dag här på skolan heller. Vi vill ändå ge er en inblick i hur en någorlunda vanlig skoldag kan se ut. Vi tänkte även berätta om hur en typisk kväll kan se ut för de som bor på eller utanför campus.

På Polisyrkeshögskolan har vi oftast ganska tidiga mornar. Lektionerna börjar oftast klockan åtta, så ifall man vill börja dagen tidigare än så till exempel med ett träningspass så ringer nog klockan redan runt 06:00. Morgonens lektioner kan till exempel vara två pass med trafikundervisning. Ett pass är 45 minuter och efter det följer en 15 minuters paus. Enligt vår mening så fungerar systemet med 45 minuters lektioner bra, eftersom man då kan hålla fokus på innehållet i föreläsningarna samtidigt som man med hjälp av pauserna hinner ladda upp batterierna till nästa lektion. Efter trafiklektionerna kan vi exempelvis fortsätta med två pass med Grunderna i brottsbekämpning, där vi bland annat lär oss om förundersökningen och dess uppbyggnad. Efter förmiddagens fyra lektioner håller vi en cirka en timmes lunchpaus.

Klockan 13 så börjar lektionerna igen. Det kan exempelvis vara Grunderna i övervakning och alarmverksamhet. Där vi mera ingående lär oss om polisens roll och agerande i samhället. Dagens två sista lektioner kan exempelvis vara poliskommunikation, som handlar om polisens kommunikation i tal och skrift. Efter dessa åtta timmar är klockan då redan 16:45 och våra närstudietimmar för dagen är över. Dock bör nämnas att vi vissa dagar kan börja lite senare eller också sluta senare och ibland har vi också självstudietimmar. Även om dagens närstudietimmar är över betyder det vanligtvis inte att kvällarna är fria.

Efter skoldagen så kan man lämna i skolan och studera på egenhand exempelvis i biblioteket eller i skolans datasalar. För övrigt så fylls kvällarna med diverse aktiviteter och skolarbeten. Många i klassen idrottar och tränar flitigt på kvällarna. Det finns möjlighet att delta i ledda träningspass och lagsporter. I utbildningen så ingår både grupp- och självständiga arbeten i så gott som alla kurser vilket också bidrar till att kvällarna aldrig blir långtråkiga. Det finns alltid någonting att göra här på campus och vi kan inte påstå att vi ännu haft en enda dag som skulle ha varit långtråkig. Som vi nämnde i inledningen så finns det egentligen ingen typisk dag här på skolan. Vi hoppas ändå att ni fick en liten inblick i hur en någorlunda typisk dag kan se ut.

Nästa inlägg kommer i januari, så vi vill nu passa på att önska alla läsare en God jul och ett gott nytt år!

Som vi nämnt i de andra inläggen så får ni kontakta oss om ni har frågor som berör utbildningen via e-post på adresserna: daniel.lundqvist(at)poliisi.fi eller elias.forsblom(at)poliisi.fi

Daniel & Elias

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Polisstuderande bloggar sv