Länkstig

Bloggar

Bloggar

Hösthälsningar från Tammerfors

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Publiceringsdatum 5.10.2017 12.05 Blogg

Hej alla läsare. Sommarledigheten är slut och vardagen har tagit vid. Vi har redan hunnit studera lite på en månad efter sommarlovet och för oss så är det den sista slutspurten innan arbetspraktiken drar igång.

Under vår första månad denna hösttermin har vi haft en del trafikundervisning. Körförbud och allvarlig likgiltighet är några av ämnen som vi behandlat, så nu vet vi vilka regler som gäller när det handlar om detta. I maktmedelkurserna håller vi på att repetera det vi lärt oss under förra året för att ha det i färskt minne inför slutprovet som vi kommer att ha här under hösten före vi åker ut på arbetspraktik. Under praktiken kommer vi att börja arbeta med vårt lärdomsprov. För att vi skall vara redo för detta har vi också påbörjat en kurs som heter Forskning, utveckling och innovationer. I kursen lär vi oss om forskningens grunder, om valet av metod, forskningsetik och vetenskapligt skrivande. Vi har fått många bra och praktiska tips på hur vi kan arbeta med våra examensarbeten och flera i klassen har redan börjat fundera på olika ämnen som de kunde tänka sig att skriva sitt examensarbete om.

Det var en stund sedan vi var på obduktionen som vi skrev om i våras. Vi tänker inte gå in på några detaljer men vi kommer att skriva kort om hur vi upplevde denna viktiga men ganska annorlunda dag i vår utbildning. Obduktion är viktigt för att fastställa dödsorsak, eftersom alla som dör i Finland enligt lag måste ha en dödsorsak nedskriven till pappers. Det var väldigt intressant att få se hur obducenten arbetar. Vi hade behandlat ämnet före obduktionen och hade ytterligare undervisning om dödsorsaksundersökning efter besöket. Som helhet var utbildningen kring obduktion och utredning som rör det väldigt intressant. Det som var speciellt var nog det att många inte hade sett en död människa förut och bara en i klassen hade tidigare varit med på en obduktion. På så vis var det en ny upplevelse för de flesta och alla upplevde vi det olika. Vissa ansåg säkert att det var obehagligt, för vissa vred det sig säkert lite i magen, men summa summarum en intressant om ändå annorlunda upplevelse.

Under hösten kommer vår klass också att göra en studieresa till Danmark. Där kommer vi under några dagar bland annat att bekanta oss med den danska polisen och polisutbildningen där. Detta är något som vi i klassen ser fram emot väldigt mycket. Det blir intressant att ta del av hur polisen arbetar och utbildar i andra Nordiska länder, samtidigt som resan är en möjlighet för oss att skapa kontakter. Vissa studeranden i klassen kommer att gå en valbar kurs som heter Nordcop där man under 3 veckors tid åker på studentutbyte till något av de andra nordiska länderna, exempelvis Danmark. För dem är studieresan extra intressant eftersom de då hinner bekanta sig lite “på förhand”. Kanske vi återkommer mer om resan i ett senare inlägg.

Ifall ni har frågor rörande utbildningen kan ni kontakta oss på adresserna: daniel.lundqvist(a)poliisi.fi eller elias.forsblom(a)poliisi.fi.

Med önskan om en trevlig höst

Daniel & Elias

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Polisstuderande bloggar sv