Länkstig

Bloggar

Bloggar

Mistä on hyvä koulupäivä tehty?

Marikki Jukarainen Publiceringsdatum 3.8.2023 10.15 Blogg

Voimankäytön harjoittelusta, taktiikasta, ammunnasta, salitreenistä kaverin kanssa. Niistä on hyvä koulupäivä tehty.

Poliisiammattikorkeakoulussa opiskellaan monenlaisia oppiaineita vaihtelevissa ympäristöissä. On teoriapainotteisia opintoja, jotka koostuvat luennoista ja itsenäisestä opiskelusta. Jotkin asiat täytyy opiskella suoraan laista ja niihin liittyvästä kirjallisuudesta. On oppiaineita, joissa yhdistyy teoria ja käytäntö. Luennoilla käydyt asiat täytyy viedä käytäntöön, ja opetella tekemään asiat vaihtelevissa olosuhteissa sisällä ja ulkona. Sitten on myös oppiaineita, jotka opitaan valtaosin käytännön kautta. Koska oppiaineskaala on laaja, löytyy jokaiselle opiskelijalle varmasti oppiaineita, jotka luonnistuvat paremmin kuin toiset, ja joukosta alkaa löytymään myös niitä omia lempiaineita ja -aiheita.

Itselleni lempiaineiksi on muodostunut voimankäyttöön ja taktiikkaan liittyvät oppitunnit ja harjoitukset. Voimankäyttöön sisältyy niin fyysinen voimankäyttö, kuin myös voimankäyttövälineiden käyttöharjoittelu, mukaan lukien poliisin virka-ase.

Virka-aseammunnoista pidän siksi, koska ammunnan kaltaisissa teknisissä suoritteissa huomaan keskittymiseni olevan täysin tekemisessä. Virka-aseen käyttöä harjoitellaan ampumarataolosuhteissa, jossa luodaan pohja turvalliselle ja varmalle aseen käytölle. Tarkka osuma vaatii keskittymistä ampumasuorituksen jokaisessa vaiheessa hyvästä ampuma-asennosta laukaisuun ja vaikutusten seurantaan. Kun mieli on keskittynyt ampumatapahtuman jokaiseen vaiheeseen, ei turhille ajatuksille jää tilaa. Jos keskittyminen herpaantuu ja mieli lähtee vaeltelemaan, sen usein huomaa ampumasuorituksessa ja välitön palaute näkyy maalitaulussa. Ammunta on myös palkitsevaa, sillä korjaamalla pieniä asioita omassa suorituksessa, voi vaikuttaa merkittävästi osumatarkkuuteen. Parhaillaan ampumaradalta lähtee mieli tyhjentyneenä ja rentoutuneena, kun huomaa omien ajatusten olleen pelkästään ammuntojen kannalta oleellisissa asioissa.

Taktiikkaharjoituksissa taas ajatuksen täytyy liikkua nopeasti ja kirkkaasti. Taktiikkaharjoituksissa harjoittelemme poliisitaktisia toimintamalleja, kuten rakennuksessa liikkumista, tilanteissa ja ympäristöissä, joihin poliisi työtehtävillään saattaa joutua. Harjoituksissa tulee vastaan yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia tilanteita, jolloin täytyy kyetä havainnoimaan ympäristöään ja ottamaan kaikki oleelliset asiat huomioon, sekä toimia niiden pohjalta. Päinvastoin kuin ampumaradalla, nyt mielessä saa ja täytyykin käydä monenlaista, jotta pystyisi toimimaan tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Toisinaan vaihtoehtoisia toimintatapoja on useita, joista täytyy kyetä valitsemaan se, jonka mukaan partio lähtee tilanteessa etenemään. Kaiken ajatustyön ja toiminnan ohella tilanteessa täytyy muistaa myös partion välinen kommunikointi, sekä mahdollisten muiden osapuolten huomioiminen. Taktiikkaharjoitukset ovat mielestäni olleet todella antoisia ja opettavaisia, ja omaa sekä partion toimintaa erilaisissa tilanteissa tulee mietittyä pitkään harjoitusten jälkeenkin.

Tärkeä osa oppimista on myös tilanteiden purku ja harjoiteltujen asioiden läpi käyminen keskustelun ja reflektoinnin kautta. Ammattitaitoisilta opettajilta saa neuvoja, näkökulmia ja vaihtoehtoja eri tilanteisiin ja niiden hoitamiseen. Oman lisän opiskeluun tuo myös opettajien työelämästä tulevat kokemukset oppimistilanteita vastaaviin tapauksiin, sekä niistä kuuleminen.

Antoisan koulupäivän päätteeksi parasta on mennä kuntosalille opiskelukaverin kanssa ja treenin ohella miettiä yhdessä päivän aikana käytyjä asioita, tai sitten jotain ihan muuta. Kyllä täällä kelpaa.

Marikki

[email protected]