Asuminen sisältö ruotsi

Boende

På vårt campus finns det studentbostäder som vi hyr ut uteslutande till polisstuderande. Polisyrkeshögskolans studentbostäder är delade hyresbostäder i flervåningshus.

En del av studentbostäderna på campus rivs, varför vi för närvarande inte tar emot nya hyresgäster till Polamk studentbostäder.

Vinterlandskap med höghus som inhyser Polisyrkeshögskolans studentbostäder.

I Tammerfors finns det flera hyresförmedlare, till exempel Tammerforsregionens studentbostadsstiftelse TOAS, Pirkan opiskelija-asunnot (Pirkka studentbostäder) och Opiskelijan Tampere (Tammerfors för studerande).

Webbplatsen för Tammerforsregionen studentbostadsstiftelse TOAS (på finska)

Webbplatsen för Pirkan opiskelija-asunnot (på finska)

Webbplatsen för Opiskelijan Tampere (på finska)