Asuminen sisältö ruotsi

Boende

På vårt campus finns det studentbostäder som vi hyr ut uteslutande till polisstuderande. Polisyrkeshögskolans studentbostäder är delade hyresbostäder i flervåningshus.

Fastighetsutvecklingen och förändringsplaneringen på Polamks campusområde har inletts. Tills vidare ingår vi inga långvariga hyresavtal med nya yrkeshögskolestuderande. Det finns inga lediga lägenheter för hösten 2023 eller för början av 2024.

Polamks studentbostäder i sommarlandskapet.

I Tammerfors finns det flera hyresförmedlare, till exempel Tammerforsregionens studentbostadsstiftelse TOAS, Pirkan opiskelija-asunnot (Pirkka studentbostäder) och Opiskelijan Tampere (Tammerfors för studerande).

Webbplatsen för Tammerforsregionen studentbostadsstiftelse TOAS (på finska)

Webbplatsen för Pirkan opiskelija-asunnot (på finska)

Webbplatsen för Opiskelijan Tampere (på finska)