Asuminen sisältö ruotsi

Boende

På vårt campus finns det studentbostäder som vi hyr ut uteslutande till polisstuderande. Polisyrkeshögskolans studentbostäder är delade hyresbostäder i flervåningshus.

Hyran för en bostad är 298 euro per månad. I hyran ingår el, uppvärmning, varmvattenavgift och internetanslutning.

Vinterlandskap med höghus som inhyser Polisyrkeshögskolans studentbostäder.

 

Hurdan är en studentbostad?

Varje hyresgäst i en delad hyresbostad har tillgång till lägenhetens gemensamma utrymmen samt ett eget rum. Rummet som är cirka 11 kvadratmeter stort är möblerat (säng, arbetsbord, två stolar och förvaringsutrymmen). Lägenhetens gemensamma utrymmen består av ett inrett kök (utan kärl) och sällskapsrum. I byggnadens översta våning finns det en bastuavdelning. På campus har hyresgästerna dessutom tillgång till avgiftsfri tvättstuga samt ett förråd för utrustning för utomhusaktiviteter.

En del av hyresbostäderna och Polamks campus (bland annat i biblioteket) är försett med trådlöst Internet (WLAN) eller trådbunden nätverksanslutning för de studerande.

I anslutning till studentbostäderna finns inga parkeringsplatser. Boendeparkering finns på Polamks gemensamma parkeringsområde för de studerande.

På campus finns inga familjebostäder. Det är inte heller tillåtet att hålla sällskapsdjur där. Hyresgästerna får inte ha underhyresgäster.

Tänk på att Polamks campus är ett slutet område. Det är tillåtet att ta emot gäster i bostäderna, men alltid på bostadsinnehavarens ansvar.

Hur ska jag hyra bostad på campus?

Du kan reservera en bostad på Polamks bostadsbyrå ([email protected]) efter att du har fått ett villkorligt antagningsbeslut. Ett begränsat antal lediga bostäder reserveras för nya studerande. Bostäderna fördelas i bokningordning.

De som beviljats bostad får ett separat meddelande om inflyttningsdatum. På inflyttningsdagen ska du till att börja med anmäla dig vid säkerhetskontrollen i aulan vid Polamks huvudingång (Vaajakatu 2).

I och med att du tar emot en bostad som tillhandahålls av Polisyrkeshögskolan förbinder du dig att godta villkoren i hyresavtalet. Det egentliga hyresavtalet undertecknas senast under den första studieveckan. Säkerheten ska senast då hyresavtalet undertecknas vara inbetald på ett säkerhetskonto som du själv har öppnat.

Får jag bo utanför campusområdet?

Polisstuderande får bo utanför campusområdet.

I Tammerfors finns det flera hyresförmedlare, till exempel Tammerforsregionens studentbostadsstiftelse TOAS, Pirkan opiskelija-asunnot (Pirkka studentbostäder) och Opiskelijan Tampere (Tammerfors för studerande).

Webbplatsen för Tammerforsregionen studentbostadsstiftelse TOAS (på finska)

Webbplatsen för Pirkan opiskelija-asunnot (på finska)

Webbplatsen för Opiskelijan Tampere (på finska)