Navigeringsmeny

Yhteystiedot medialle sisältö ruotsi

För medier

Polisyrkeshögskolans kommunikation

Telefonnumret för media: 0295 483 400

Utanför tjänstetid och när vi inte kan svara i telefon kan du lämna kontaktbegäran med ett textmeddelande till telefonnumret för media eller med e-post till adressen [email protected]. Vi återkommer under tjänstetid.

Kommunikationschef
Anna Byckling
tfn 0295 483 188

Kommunikationssakkunnig
Mari Igarashi
tfn 0295 483 140

Kommunikationssakkunnig
Pia Penttilä (i arbetsrotationen)

Polisens medietjänst

Du kan prenumerera på Polamks nyheter via polisens medietjänst. Registrera till polisens medietjänst på sidan poliisi.fi.

Polisens medietjänst

Dataskyddsbeskrivning

Statistikförfrågningar

Statistik och rapporter över polisens verksamhet: [email protected].

Läs mera på sidan Verksamhetsmiljö och statistik på polisens webbsidor