Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Toteuta TKI sisältö ruotsi

Forskning och utveckling

Våra forsknings- och utvecklingsprocesser består av beredning, genomförande och utnyttjande. I det här avsnittet hittar du centrala beskrivningar och anvisningar för alla som är intresserade av Polisyrkeshögskolans FUI-verksamhet och för dem som genomför forsknings- och utvecklingsprocesser.

Forsknings- och utvecklingsprocessen börjar med behovet av information eller lösningar och dess resultat är forskningsinformation, lösningar och sakkunskap. Texten beskriver bildens innehåll.

Toimintakäsikirja Toteuta TKI haitari ruotsi