Haastavat vuorovaikutustilanteet (HAAVA) sisältö sv

Utmanande interaktionssituationer: Bemötande av en person som riskerar att begå självmord eller lider av psykiska störningar (HAAVA)

Med projektet Haastavat vuorovaikutustilantet (Utmanande interaktionssituationer) (HAAVA) stöder man genomförandet av den nationella strategin för psykisk hälsa och programmet för suicidprevention. Projektet resulterar i webbundervisningsmaterial om hur man bemöter en person som riskerar att begå självmord eller lider av psykiska störningar. Undervisningsmaterialet kan utnyttjas både i undervisningen för polisens YH-examen och i fortbildningen.
Projektet genomförs i samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärds (THL) experter inom mentalvårdsteamet och Polisyrkeshögskolans (Polamk) undervisnings- och FUI-verksamhet (forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet). Ansvarig person för undersökningen är Pia Solin, ledande expert vid THL. Projektet stöds av en expertgrupp som vid sidan av erfarenhetsexperter även omfattar den lokala polisen och representanter från organisationer som arbetar för att främja psykisk hälsa.

Längd: september 2021–december 2022

Projektpartners: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Finansiering: Stöd för verkställandet av den nationella strategin för psykisk hälsa och programmet för förebyggande av självmord

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Pirjo Jukarainen. E-post enligt formatet [email protected].