Lukuvuoden aikataulut sisältö ruotsi

Läsårets tidsschema

Polisyrkeshögskolans läsår inleds i början av augusti och avslutas i juni därpå följande år. Läsåret uppdelas i två terminer:

  • höstterminen 1.8.–31.12.
  • vårterminen 1.1.–31.7.

Terminen är uppdelad på två cirka tio veckor långa perioder.

Studierna för examen polis (YH) kan inledas i augusti, oktober, januari eller mars. Studiernas inledningstidpunkt bestäms av den ansökningsperiod för vilken den studerande antagits till utbildningen.

Läs om inledningstidpunkterna på sidan Ansökningsperioder och tidtabeller

Två polisstuderande i uniform står i en trapp och läser en bok. I bakgrunden står tre studerande i uniform och pratar.

Ledigheter

Under läsåret infaller två semesterperioder: julledigheten och sommarledigheten.

Tidpunkterna för uppehållen varierar läsårsvis. Julledigheten börjar vanligen före jul och slutar efter trettondagen. Sommarledigheten infaller i regel mellan slutet av juni och början av augusti.

Studerande vid Polisyrkeshögskolan har varken höst- eller vinterledighet.