Poliisin henkilöstöbarometri sisältö ruotsi

Polisens personalbarometer

Personalbarometern är polisens personalenkät som har utvecklats inom polisförvaltningen sedan slutet av 1990-talet. Enkäten omfattar hela polisförvaltningens personal som en helhetsundersökning. Personalbarometern hjälper till att utveckla personalens arbetshälsa, arbetets smidighet och organiseringen av arbetet samt personalledningen vid polisens alla enheter. Den används också inom resultatorienterad ledning och vetenskaplig forskning. Personalbarometern genomförs vart tredje år.

Varaktighet: standarduppföljning

Finansiering: budgetfinansiering

Kontaktperson vid Polamk: specialplanerare Matti Vuorensyrjä. E-post enligt formatet [email protected]