Poliisin tilannetietoisuus sisältö ruotsi

Polisens situationsmedvetenhet

Syftet med avhandlingen är att modellera och empiriskt undersöka situationsmedvetenheten i polisens arbetssituationer, i synnerhet i polisens fältarbete. Med situationsmedvetenhet avses att man upptäcker miljöelement, förstår den observerade betydelsen och förutser det framtida tillståndet. Situationsmedvetenheten har blivit en etablerad del av forskning kring utveckling av beslutsfattande och prestationsförmåga. Med hjälp av forskningsresultaten kan polisens utbildning utvecklas så att den ökar polisens arbetssäkerhet och medborgarnas säkerhet.

Varaktighet: 2016 – 2023

Projektpartners: Tammerfors universitet, Toronto universitet (University of Toronto)

Kontaktperson vid Polamk: kommissarie Juha-Matti Huhta. E-post enligt formatet [email protected]