Julkaisut sisältö ruotsi

Publikationer

Polisyrkeshögskolan publicerar undersökningar om den interna säkerheten i sina egna publikationsserier.

Från och med år 2012 finns alla publikationer från Polamks publikationsserier fritt tillgängliga som PDF-filer på nätet. Du hittar PDF-filerna i yrkeshögskolornas gemensamma tjänst Theseus.

Tryckta publikationer kan beställas i PunaMustas webbutik. Publikationer tryckta före år 2012 kan beställas via Polisyrkeshögskolans bibliotek.

Publikationerna är huvudsakligen på finska, men de har sammanfattningar på engelska.

Kolla in publikationerna:

Publikationerna från Polamks publikationsserier i Theseus

Polamks publikationer i PunaMustas webbutik

Publikationer i Polisyrkeshögskolans publikationsserie.