Länkstig

Navigeringsmeny

Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security Academy - Albania sisältö ruotsi

Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security Academy – Albanien

I Twinning-projektet stöder finländska och estniska sakkunniga från olika organisationer inom den offentliga förvaltningen utvecklingen av Albaniens säkerhetsakademi. Målet är att stärka säkerhetsakademins kapacitet att erbjuda en högklassig utbildning inom säkerhetsbranschen för den albanska polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Under projektets gång stärks också säkerhetsakademins forskningsverksamhet och förvaltning.

Längd: januari 2020–april 2022

Projektpartners: Estlands säkerhetsakademi (Sisekaitseakadeemia), Jyväskylä yrkeshögskola och HAUS kehittämiskeskus Oy

Finansiering: Europeiska unionen, 2 miljoner euro

Kontaktperson vid Polamk: specialplanerare Antti Talvitie. E-post enligt formatet [email protected].