Internationella modeller för polisens samhällskommunikation och hur de utnyttjas i Finland (VIESTI) sisältö sv

Internationella modeller för polisens samhällskommunikation och hur de utnyttjas i Finland (VIESTI)

Polisen håller på att utveckla sin kommunikation från envägskommunikation till fenomensbaserad och interaktiv kommunikation. Polisen måste kunna förutse hurdana enskilda händelser och långsiktiga utvecklingsförlopp som väcker särskilt mycket offentlig debatt. 

I projektet VIESTI som fortsätter forskningsprojektet Polisens samhällskommunikation genomförs en jämförande analys av europeisk praxis och verksamhetsmodeller. Utifrån jämförelsen kommer vi att göra en pilotmodell för att främja dialogen med medborgarna och den fenomenbaserade kommunikationen inom polisen i Finland. Den pilotmodell som vi tar fram under projektet kan vi sedan använda och vidareutveckla vid polisenheterna. 

Längd: maj 2022 – oktober 2022

Finansiering: Polisstyrelsen, inrikesministeriet 

Kontaktpersoner vid Polamk: Projektchef Pirjo Jukarainen, forskare Iina Sahramäki. E-postadresserna har formen [email protected].