Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) sisältö

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) 

Hankkeessa selvitetään viranomaisten välistä oma-aloitteista tietojenvaihtoa sekä siihen liittyviä ongelmia, tulkintoja ja sääntelyn kehittämistarpeita. Samalla kartoitetaan ja analysoidaan nykyistä tietojenvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä sekä toteutetaan oikeusvertailu viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Englannissa.

Hankkeen lopputuloksena tehdään suositus oma-aloitteisen tietojenvaihdon kehittämisestä muun muassa lainsäädännön ja toimintatapojen kautta. 

Kesto: maaliskuu 2022 – maaliskuu 2023

Projektikumppanit: Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto 

Rahoitus: Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (VN TEAS)

Yhteyshenkilöt Polamkissa: Erikoistutkija Kari Laitinen ja tutkija Kimmo Kuukasjärvi. Sähköpostit ovat muotoa [email protected] (huom. kari.m.laitinen).