Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) sisältö sv

Informationsutbyte mellan myndigheter på eget initiativ (Virvotieto) 

I projektet utreder man informationsutbyte mellan myndigheter på eget initiativ samt problem, tolkningar och behov av att utveckla regleringen i anslutning till detta. Samtidigt kartlägger och analyserar man nuvarande lagstiftning om informationsutbyte samt genomför en rättsjämförelse av informationsutbyte mellan myndigheter i Sverige, Norge, Estland och England.

Projektets slutresultat är en rekommendation om att utveckla informationsutbyte på eget initiativ bland annat genom lagstiftning och verksamhetssätt. 

Längd: mars 2022 – mars 2023

Projektpartners: Östra Finlands universitet och Vasa universitet 

Finansiering: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)

Kontaktpersoner vid Polamk: Specialforskare Kari Laitinen och forskare Kimmo Kuukasjärvi. E-postadresserna har formatet [email protected] (obs. kari.m.laitinen).