Navigointivalikko

Hakuvaatimukset sisältö

Vaatimukset hakijalle

Jotta voit hakea poliisikoulutukseen, sinun tulee täyttää kaikki seuraavat vaatimukset hakuajan päättymiseen mennessä:

Suomen kansalaisuus

Poliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Riittävä koulutustausta

Sinun tulee olla suorittanut vähintään jokin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto
  • ammattitutkinto
  • erikoisammattitutkinto
  • aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukainen poliisin tutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Sopiva terveydentila

Sinulla ei saa olla sellaista sairautta, vikaa tai vammaa, joka alentaa kykyäsi selviytyä poliisin tehtävistä. Terveydentila arvioidaan terveystarkastuksessa ehdollisen opiskelijavalinnan jälkeen.

Näöntarkkuutesi tulee olla ilman silmälaseja tai piilolinssejä kummallakin silmällä erikseen vähintään 0.2 sekä laseilla tai piilolinsseillä korjattuna vähintään 1.0. Huomaathan, että näkökykyarvo on eri asia kuin lasien vahvuusarvot, +/-.

Kuuloaistisi tulee olla normaali ilman apuvälineitä. Sinun pitää kuulla molemmilla korvilla tavallinen puheääni neljän metrin etäisyydeltä ilman apuvälineitä.

Tietoa terveystarkastuksesta

Rehellisyys, nuhteettomuus ja luotettavuus

Sinun tulee olla poliisin tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhteeton.

Teetämme hakijoista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen, jonka tekee Suojelupoliisi. Arviointiin vaikuttavat tehtyjen rikosten lisäksi vireillä olevat rikosasiat, joissa hakija on rikoksesta epäiltynä tai vastaajana. Arvioinnissa otetaan huomioon myös sidonnaisuudet, jotka voivat vaarantaa poliisin tehtävien asianmukaisen ja riippumattoman hoitamisen. Arvioimme hakijan soveltuvuutta Suojelupoliisilta saadun vastauksen perusteella.

Tietoa turvallisuusselvityksestä

B-luokan ajokortti

Sinulla tulee olla B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

Lue lisää ajotaitoon liittyvistä vaatimuksista Usein kysytyt kysymykset -osiossa

Polamkin liikuntahallin uima-allas.

Huomaathan, että vaikka hakuvaatimuslistassa ei ole mainittu uimataitoa, käytännössä sinulla täytyy olla todistus uimataidosta. Tarkistamme uimataitotodistuksen ehdollisen valintapäätöksen jälkeen.

Hakuvaatimukset todistukset infolaatikko

Todistukset

Pääsääntöisesti sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuksia vielä hakuvaiheessa.

Tarkastamme todistukset aiemmista tutkinnoista vasta ehdollisen opiskelijavalinnan jälkeen. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa haet poliisikoulutukseen lukion oppimäärällä tai ulkomaisella koulutuksella. Tällöin sinun pitää toimittaa todistus jo hakuaikana. Jos olet suorittanut opinnot ulkomailla, sinun pitää toimittaa todistuksesta myös käännös, ellei todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Toimita todistus hyväksytysti suoritetusta lukion oppimäärästä (kopio lukion päättötodistuksesta tai vastaavasta todistuksesta, kuten IB-lukion Final Report) Polamkiin ennen hakujakson päättymistä postitse tai sähköpostitse:

  • postiosoite: Polamk/valinnat, PL 123, 33721 Tampere
  • sähköpostiosoite: [email protected]

Uimataitotodistuksen tarkastamme ehdollisen valintapäätöksen jälkeen. Hankithan kuitenkin todistuksen hyvissä ajoin!

Lisätietoa uimataitotodistuksesta

Täytä hakulomake banneri

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelijavalinnoista

[email protected] 

p. 0295 418 301