Hakuvaatimukset sisältö ruotsi

Kraven på den sökande

För att kunna söka till polisutbildningen måste du uppfylla alla följande krav innan ansökningstiden löper ut:

Finskt medborgarskap

Endast finska medborgare kan utnämnas till polistjänst.

Tillräcklig utbildningsbakgrund

Du ska ha avlagt åtminstone någon av följande:

  • gymnasiets lärokurs
  • studentexamen
  • grundexamen inom yrkesutbildning
  • yrkesexamen
  • specialyrkesexamen
  • polisexamen enligt tidigare gällande bestämmelser
  • utländsk utbildning som i det aktuella landet ger rätt att studera vid högskola.

Lämpligt hälsotillstånd

Du får inte lida av en sådan sjukdom, ett sådant lyte eller en sådan skada som nedsätter din förmågan att klara av polisarbetet. Efter det villkorliga antagningsbeslutet kontrolleras hälsotillståndet i en hälsoundersökning.

Synskärpan ska utan glasögon eller kontaktlinser för båda ögonen var för sig vara minst 0.2 och korrigerad med glasögon eller kontaktlinser minst 1.0. Observera att bedömning av synförmåga inte är samma sak som glasögonens styrka, +/-.

Hörseln ska vara normal utan hjälpmedel. Du ska med båda öronen, utan hjälpmedel, kunna höra vanligt tal på fyra meters avstånd.

Information om hälsoundersökningen

Ärlighet, oförvitlighet och pålitlighet

Du ska vara oförvitlig på det sätt som krävs för polisarbetet.

Skyddspolisen gör en normal säkerhetsutredning om sökanden. Bedömningen påverkas förutom av gjorda brott även av anhängiga brottmål där sökanden är misstänkt för brott eller svarande. I bedömningen beaktas även bindningar som kan äventyra en tillbörlig och oavhängig skötsel av polisens uppgifter. Vi bedömer sökandens lämplighet utifrån Skyddspolisens svar.

Information om säkerhetsutredningen

Körkort för kategori B

Du ska ha körrätt för fordon i klass B.

Läs mera om körkortskravet på sidan Frågor och svar

Simbassäng i Polisyrkeshögskolans idrottshall.

Observera att fastän det på listan över ansökningskrav inte nämns simkunnighet ska du i praktiken ha ett intyg om simkunnighet. Vi kontrollerar intyget om simkunnighet efter det villkorliga antagningsbeslutet.

Hakuvaatimukset todistukset infolaatikko ruotsi

Betyg och intyg

Som allmän regel behöver du inte skicka några betyg ännu vid ansökningsskedet.

Vi kontrollerar betygen för tidigare examina efter den villkorliga antagningen av studerande. Undantag till detta är situationer då du söker till polisutbildningen med gymnasiets lärokurs eller med en utländsk utbildning. Då måste du skicka betyget redan under ansökningstiden. Om du har utfört studier utomlands ska du också skicka en översättning av betyget, om inte betyget är på finska-, svenska- eller engelska.

Skicka betyg över godkända gymnasiets lärokurser (kopia av gymnasiets avgångsbetyg eller motsvarande betyg, så som IB-gymnasiets Final Report) till Polisyrkeshögskolan per post eller e-post innan ansökningsperioden löper ut:

Vi kontrollerar intyget om simkunnighet efter det villkorliga antagningsbeslutet. Skaffa ändå intyget i god tid!

Ytterligare information om intyget om simkunnighet

Täytä hakulomake banneri ruotsi

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

[email protected]

tfn 0295 418 301