Kyberosake sisältö

Kyberosake (Kyberrikostorjunnan osaamisen kehittäminen)

Kyberosake-hankkeessa Poliisiammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu laativat kyberrikostorjunnan osaamispolun. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään uutta kyberrikostorjunnan alalle laadittua erikoistumiskoulutusta.

Hanke kartoittaa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten koulutustarjontaa ja osaamisen kehitystarpeita sekä tuottaa tarpeenmukaista koulutusta. Hankkeen toimilla edistetään viranomaisten välistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeessa kehitetään erilaisia koulutuksellisia työvälineitä ja menetelmiä sekä tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä kyberrikollisuuden torjunnassa. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään kyberrikostorjunnan koulutustoimissa.

Kesto: marraskuu 2022 – lokakuu 2025

Projektikumppanit: Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Rahoitus: EU:n sisäisen turvallisuuden rahasto ISF. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, josta Poliisiammattikorkeakoulun osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilö Polamkissa: Erityisasiantuntija Tero Toiviainen. Sähköposti on muotoa [email protected].

Euroopan unionin osarahoittama logo

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Kyberosake (Kyberrikostorjunnan osaamisen kehittäminen) linkkilista oikea palsta

Kyberrikostorjunnan erikoistumis­opinnot ops linkkilista oikea palsta