Kyberosake sisältö sv

Kyberosake (Utveckling av kompetensen inom bekämpning av cyberbrott)

I projektet Kyberosake utarbetar Polisyrkeshögskolan och Jyväskylä yrkeshögskola en kompetensväg för bekämpning av cyberbrott. Inom projektet pilottestas och utvecklas en ny specialiseringsutbildning inom cyberbrottsbekämpning.

Projektet kartlägger utbildningsutbudet och kompetensutvecklingsbehovet hos brottsbekämpande och juridiska myndigheter samt producerar nödvändig utbildning. Genom projektets åtgärder främjas det nationella och internationella samarbetet mellan myndigheterna. Dessutom utvecklar projektet olika utbildningsverktyg och metoder samt undersöker utnyttjandet av artificiell intelligens i bekämpningen av cyberbrottslighet. Forskningsresultaten kommer att utnyttjas i utbildningsinsatserna för bekämpning av cyberbrott.

Längd: november 2022–oktober 2025

Projektpartners: Jyväskylä yrkeshögskola JAMK

Finansiering: EU:s fond för inre säkerhet ISF. Den totala budgeten för projektet är cirka 2 miljoner euro, varav Polisyrkeshögskolans andel är cirka 1,6 miljoner euro.

Kontaktperson vid Polamk: Specialsakkunnig Tero Toiviainen. E-post enligt principen [email protected].

Euroopan unionin osarahoittama logo sv

Medfinansieras av Europeiska unionen logo.

Kyberosake (Kyberrikostorjunnan osaamisen kehittäminen) linkkilista oikea palsta sv

Kyberrikostorjunnan erikoistumis­opinnot ops linkkilista oikea palsta sv