Andra ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen vid årsskiftet

Utgivningsdatum 6.10.2023 9.26
Nyhet

Polamk ordnar en kompletterande ansökan till den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen vid årsskiftet 2023–2024. Av de sökande antas studerande till utbildningen som inleds i augusti 2024.

– Den svenskspråkiga polis (YH)-utbildningen börjar med 1,5 års mellanrum. Vi ordnade en ansökan till nästa svenskspråkiga utbildning redan under sommaren och då var antalet sökande 114. För att vi ska få tillräckligt många studerande till kursen erbjuder vi nu en ny möjlighet att söka, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

– Om den sökande till exempel har insjuknat under urvalsproven i den första ansökan, får hen nu en andra chans att visa sina kunskaper. Naturligtvis välkomnar vi också helt nya sökande. Om du alltså har funderat på att söka till polisutbildningen och vill studera på svenska är det rätt tidpunkt att fylla i ansökningsblanketten vid årsskiftet!

I augusti 2024 inleder en klass den svenskspråkiga utbildningen polis (YH), det vill säga högst 25 personer. Studerande antas till klassen både från den första och den andra ansökningsomgången.

Se närmare information om ansökan på vår webbplats

Uppgifterna om datumen för den kompletterande ansökan publiceras på polamk.fi på sidan Ansökningsperioder och tidtabeller senare i höst.

– Det första skedet av urvalsprovet för den kompletterande ansökan är genast i början av året, så det lönar sig att redan nu börja förbereda sig för proven. Vi testar de sökande mångsidigt: det utlovas psykologiska tester, ett skriftligt prov och en fyrdelat fysiskt test. På vår webbplats och i våra sociala medier finns mycket information om hur man kan förbereda sig inför proven, påminner Jyrki Haapala.

Om du sökte till den svenskspråkiga utbildningen redan på sommaren kan du nu ansöka på nytt. Om du har en pågående ansökningsprocess till den finskspråkiga utbildningen kan du också söka till den svenskspråkiga utbildningen, förutom om du redan sökt till den finskspråkiga utbildningen som börjar i augusti 2024 (ansökningstid 3.10–20.11.2023).

Mer information om ansökan och antagning av studerande: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors