Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 29.6

Utgivningsdatum 29.6.2022 10.00
Nyhet

Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i mars 2023. Ansökningstiden börjar 29 juni och upphör 18 augusti.

– För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden, överkommissarie Jyrki Haapala.

Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan polisutbildningen har sina egna ansökningstider och sitt eget ansökningssystem. I den finskspråkiga utbildningen börjar det vanligtvis en ny grupp i januari, mars, augusti och oktober. Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum, och har en separat ansökan. Nästa svenskspråkiga polis (YH)-grupp inleder sina studier i januari 2023. Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen upphörde 6 juni.

Information till sökande på webben

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

Mer information om ansökan och urval: [email protected]

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors