Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar 1.12.

Utgivningsdatum 1.12.2015 9.00
Nyhet

Ansökan till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar 1.12.

Polisyrkeshögskolan söker nya studeranden till den svenskspråkiga polisutbildningen som börjar i augusti 2016. Ansökningsperioden till examen polis (YH) börjar den 1 december och pågår till den 7 januari.

Man ansöker till utbildningen via det elektroniska ansökningssystemet på adressen https://haku.polamk.fi . Studerandena väljs på basis av ett urvalsprov som består av två skeden.

Polisyrkeshögskolan är inte med i den gemensamma ansökan. Den svenskspråkiga utbildningen börjar med ett och ett halvt års mellanrum. Till den finskspråkiga utbildningen ordnas fyra ansökningsperioder under året. Se tidtabellerna för ansökningsperioderna under rubriken Ansökningsperioder och tidtabeller .

Information på webben till den sökande

Information om polisutbildningen och om att ansöka till den finns på adressen www.polamk.fi/ansokan . På webbplatsen finns information om till exempel ansökningskraven och urvalsprovet. Där finns bland annat videor om konditionsprovet, exempel på uppgifter i det skriftliga provet och läsmaterial för urvalsprovet.

Mer information om ansökan: valinnat.polamk(at)poliisi.fi, 0295 418 301.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor