Ansökan till utbildningen för befälsexamen för räddningsbranschen öppen ända till 20.10.

Utgivningsdatum 13.10.2017 12.21
Nyhet

Ansökningsperioden för utbildningen för befälsexamen för räddningsbranschen (YH) som börjar i januari 2018 är 9. - 20.10.2017. Utbildningen som börjar i januari ordnas på finska och som flerformsstudier. Ansökan till utbildningen görs via webbansökan på adressen https://haku.polamk.fi .

Från och med början av 2017 har studerande som avlägger befälsexamen för räddningsbranschen (YH) studerat vid Polisyrkeshögskolan, som har fått examinationsrätt. I praktiken ordnas studierna vid Räddningsinstitutet i Kuopio.

Fyll i ansökan på webben

Webbansökan till utbildningen är öppen fram till fredagen 20.10. klockan 16.15 på adressen https://haku.polamk.fi . Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat.

Den sökande ska före ansökningstiden gått ut skicka en kopia av sitt examensbetyg till adressen Pelastusopisto/Opiskelijapalvelut, PL 1122, 70821 Kuopio.

Kallelse till urvalsprov samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet skickas till den sökande elektroniskt via sökandetjänsten (haku.polamk.fi). Den sökande bör följa med hur ansökningsprocessen framskrider i sökandetjänsten i webbansökan. När ett meddelande skickas till sökandetjänsten, meddelas den sökande om detta via e-postadressen som han eller hon angivit (kolla att meddelandet inte har hamnat i skräpkorgen).

Befälsexamen för räddningsbranschen (YH) ger färdigheter i chefs- och ledningsuppgifter inom räddnings- och säkerhetsbranshen och i både nationella och internationella expertuppgifter som kräver stark tillämpad yrkeskompetens. Räddningsinstitutets webbplats har mer information om utbildningen och ansökningen.

Mer information om ansöknings- och urvalsförfarandet : peruskoulutus(at)pelastusopisto.fi eller studiesekreterare Pirjo Paldanius, tfn 0295 453 490.

Nyheter Polisyrkeshögskolan Press meddelande importerat från gamla sidor